verlaat-uden.nl

Veiligheid is vrijheid van, of weerbaarheid tegen, potentiële schade (of andere ongewenste dwangmatige verandering) veroorzaakt door anderen. Begunstigden (technisch gezien referenten) van veiligheid kunnen personen en sociale groepen zijn, objecten en instellingen, ecosystemen of elke andere entiteit of fenomeen die kwetsbaar is voor ongewenste verandering.

Vluchtelingen op de vlucht voor oorlog en onveiligheid in Irak en Syrië komen aan op het eiland Lesbos, gesteund door Spaanse vrijwilligers, 2015

Veiligheid verwijst meestal naar bescherming tegen vijandige krachten, maar heeft ook een breed scala aan andere betekenissen: bijvoorbeeld als de afwezigheid van schade (bv. vrijheid van gebrek); als de aanwezigheid van een essentieel goed (bv. voedselzekerheid); als veerkracht tegen potentiële schade of kwaad (bv. veilige funderingen); als geheimhouding (bv. een beveiligde telefoonlijn); als insluiting (bv. een beveiligde kamer of cel); en als een gemoedstoestand (bv. emotionele veiligheid).

De term wordt ook gebruikt om te verwijzen naar handelingen en systemen die tot doel hebben veiligheid te bieden (bv. beveiligingsbedrijven, veiligheidstroepen, bewakingsagenten, cyberbeveiligingssystemen, beveiligingscamera's, bewaking op afstand).

Beveiliging is niet alleen fysiek, maar kan ook virtueel zijn.

verlaat-uden.nl

Hieronder vind je interessante linkjes die te maken hebben met verlaat-uden.nl.